خبرگزاری اسپوتنیک نوشت، این منبع اظهار داشت، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به بیمارستان الاستشاری در رام الله منتقل شده است. این در حالی است که عباس ۲۸ ماه مه از بیمارستان الاستشاری العربی در شهر رام الله مرخص شده بود.

قبلا نیز اخباری از وخامت حال عباس منتشر شده بود که حسین الحاج، وزیر امور مدنی فلسطین صحت این اخبار را تکذیب کرد و گفت، عباس تحت آزمایش‌های روتین بوده و حالش خوب است.

وی در فوریه زمانی که در آمریکا بود نیز تحت برخی آزمایش‌های پزشکی قرار گرفت.

این در حالی است که یک سایت عبری زبان عباس را "مسؤول رفتنی" توصیف کرده است.