مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی جواد رمضان نژاد را به سمت مدیر شبکه پنج سیما منصوب کرد.

رمضان نژاد پیش از این به عنوان مدیر شبکه افق فعالیت داشت که در تغییرات جدید صدا و سیما به عنوان مدیر شبکه یک منصوب شده است.

همچنین مجید زین العابدین مدیریت شبکه پنج را بر عهده داشت، امروز در حکمی مدیریت شبکه یک را بر عهده گرفت و جایگزین علیرضا برازش شد.