پاسپوتنیک گزارش داد، «بن والاس» وزیر امنیت بریتانیا، گفت که دو نفری که در اثر تماس با عامل اعصاب در شهر آمزبوری مسموم و در بیمارستان بستری شده‌اند، هدف حمله نبودند. 

وی گفت: «این افراد ارتباطی با خانواده اسکریپال نداشته‌اند... این نه یک حمله،‌ بلکه به گمانم یک آلودگی با از سوی عامل اعصاب نویچک بوده است.»

وزیر امنیت بریتانیا گفت که «ما در نهایت عامل حمله نویچک در سالیزبوری را پیدا خواهیم کرد.»

او در مصاحبه با شبکه خبری بی‌بی‌سی گفت: «روسیه می‌توانست با فاش کردن ماجرا، اقدام اشتباه خود را اصلاح کند و بسیاری از شکاف‌های این پرونده را از میان ببرد. این روس‌ها بودند که می‌توانستند با پر کردن این نقاط مبهم امنیت مردم را تضمین کنند.»