رویترز گزارش داد، شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین اعلام کرد: حیات حزب حاکم در معرض خطر قرار گرفته است.

 

وی در سخنرانی خود در جمع مقامات عالی‌رتبه حزب حاکم گفت: از زمان برگزاری هجدهمین کنگره این حزب تمام تلاش‌ها برای تقویت اصول حزب با نتایج خوبی به همراه بوده است، اما هنوز راه درازی در پیش است.

 

شی‌ جینپینگ ادامه داد: مشکلات موجود در حزب مانند وجود ایده‌ها، سیاست‌ها، سازمان‌ها و سبک کاری نادرست و کثیف به طور بنیادین باید حل شود.

 

او بدون بیان جزئیاتی اعلام کرد که این حزب باید به طور بلندمدت مورد آزمایش‌های بی‌سابقه و سختی قرار گیرد تا اصلاحاتی در آن انجام شود. ما باید حس مسؤولیت را در داخل حزب تقویت کنیم.

 

رئیس جمهوری چین خاطرنشان کرد: این حزب باید سیستم خوبی را برای آموزش انتخاب، مدیریت و ارزیابی مقامات توسعه دهد. زمانی که ما یک مقام را مورد بررسی قرار می‌دهیم مهم‌ترین ویژگی باید همبستگی و روحیه آن باشد. حتی اگر وی برای آن موقعیت مناسب باشد. همبستگی سیاسی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها برای انتخاب مقامات است.

 

شی جینپینگ به طور تدریجی کنترل این حزب در همه جوانب زندگی را سخت‌تر کرده است.

 

رئیس جمهوری چین از زمان دستیابی به قدرت همواره بر مبارزه علیه فساد تاکید کرده است. در همین راستا تاکنون چندین تن از مقامات ارشد این کشور روانه زندان شده‌اند.