شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داد، ابراهیم الجباوی سخنگوی اتاق عملیات گروه های تروریستی در درعا گفت: این دور از مذاکرات بدون دستیابی به نتایجی پایان یافت و دور آینده مذاکرات نیز مشخص نشد.

وی افزود: مذاکرات با افسران روس برای پایان جنگ در جنوب سوریه به دلیل اصرار آن ها برای تحویل سلاح های سنگین شکست خورد.

جمعه گذشته مقام های اردنی گفته بودند دستیابی به توافق آتش بس در جنوب سوریه راه را برای آشتی میان گروه های معارض و نیروهای دولتی هموار می کند.

تاکنون بارها طی چند روز گذشته مذاکرات میان تروریست ها و روسیه برای اجرای آتش بس در استان درعا به شکست انجامیده است.

پیشروی های ارتش سوریه در مناطق مختلف استان درعا در جنوب این کشور همچنان با سرعت زیاد ادامه دارد.

در روزهای اخیر بیش از یک هزار و ۱۵۰ نفر از تروریست ها در دو گروه شامل ۴۰۰ و ۶۵۰ نفر به دنبال عملیات ارتش سوریه در جنوب این کشور و با توجه به اوضاع این مناطق و فشارهای ناشی از بمباران های ارتش سوریه خود را تسلیم کرده اند.

ارتش سوریه عملیاتی را از حدود ۱۰ روز قبل از سه محور البستان، پدافند هوایی (حران) و صما الهنیدات علیه تروریست ها در شرق استان درعا آغاز کرد.