بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان عراق روز چهارشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی تاکید کرد که مقامات کردستان عراق موافق استفاده از این منطقه برای حمله به کشورهای منطقه نیستند.

وی گفت اقدام کشورهای همسایه (ترکیه) برای عملیات نظامی در منطقه کردستان عراق واکنش آنها به استفاده برخی گروهها از این منطقه برای حمله به ترکیه و ایران است.

بارزانی افزود: ما بارها از این گروه ها خواسته ایم از دست زدن به این اقدامات پرهیز کنند.

وی اضافه کرد: ما از آسیب رسیدن به مردم کردستان عراق در نتیجه عملیاتهای نظامی بسیار نگران هستیم.

بارزانی در خصوص کشته شدن شماری از شهروندان کرد عراقی در نتیجه بمباران برخی مناطق در این منطقه (از سوی ترکیه) گفت مردم کردستان عراق باید درک کنند که گروه پ.ک.ک برخی از مناطق را در این منطقه اشغال کرده و از این مناطق برای حمله به ترکیه بهره برداری می کند.

گفتنی است در ماه های اخیر برخی گروه های تروریستی از منطقه کردستان عراق برای انجام عملیات های تروریستی در خاک ایران و ترکیه استفاده می کنند و پس از انجام عملیات تروریستی دوباره به این منطقه بازمی گردند.

این امر موجب اعتراض رسمی ایران و ترکیه به مقامات کردستان عراق شده است.