محمد حسین مقیمی، بعد از ظهر چهارشنبه در شورای استاندارد استان، با اشاره به لزوم ایجاد دفاتر استاندارد سازی در دستگاه های اجرایی استان تهران که بیشتر با مقوله تولید ارتباط دارند اظهار داشت: هدف از ایجاد این دفاتر، ایجاد هم افزایی بیشتر با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان و تسهیل و تسریع در روند فرآیند بازرسی استاندارد در سازمان ها و دستگاه هایی که بیشتر با مقوله تولید ارتباط دارند، است.

ورود شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی یافته های علمی راه پیروزی جنگ اقتصادی است

مقیمی در ادامه افزود: توجه به استاندارد و کیفی سازی محصولات تولید شده شرکت های دانش بنیان یکی از راه های اساسی برون رفت از شرایط فعلی کشور محسوب می شود چرا که این شرایط در حال حاضر از سوی دشمن به کشور تحمیل شده است لذا تنها راه برون رفت از این جنگ اقتصادی ورود شرکت های دانش بنیان با هدف تجاری سازی یافته های علمی و تغییر دیدگاه در مدیران است.

استاندار تهران با اشاره به استاندارد سازی تجهیزات و  کالاهایی که بطور مستقیم با جان مردم درارتباط هستند گفت: این تجهیزات و کالاها مثل آسانسورهای دو شهر پرند و پردیس که از شهرهای مهاجرپذیر استان محسوب می شوند و با توجه به تمرکز زیاد ساختمان های مسکن مهر در این دو شهر و استفاده شهروندان این شهرها از آسانسور ساختمان های مسکن مهر، باید از بازرسی های مستمر برخوردار باشند و در این زمینه با هیچ گونه تخلفی کنار نخواهیم آمد.

عرضه کالاهای بی کیفیت دلیل عدم رشد تراز صادرات کشور است

رئیس شورای استاندارد استان تهران یکی ازدلایل عدم رشد تراز صادرات در کشور را ،تولید ، عرضه و صدور کالاهای بی کیفیت دانست و افزود: لازم است در این زمینه سلیقه مشتریان در خارج از کشور ارزیابی شود تا بتوانیم با استانداردسازی تولیدات ایرانی میزان صادرات را افزایش دهیم و در این زمینه باید بتوانیم  در بازه زمانی ۳تا۴ ماهه از تولید کالاهای بی کیفیت در واحدهای تولیدی و عرضه آن در بازار مصرف جلوگیری کنیم و کالاهایی که استاندارد اجباری ندارند نیز ملزم به تعریف استاندارد هستند.

مقیمی بیان داشت: تجهیزات ورزشی غیر استاندارد نیز باید استانداردسازی شوند چرا که در گذشته شاهد به کارگیری این تجهیزات در برخی بوستان های شهر تهران و عوارض ناشی از استفاده از آنها برای شهروندان تهران بوده ایم تا در این راستا بتوانیم شاهد افزایش صادرات باشیم.

رئیس شورای استاندارد استان تهران توجه به مولفه هایی نظیر کیفیت ، مطلوبیت و مقبولیت را سه رکن مهم تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی برشمرد و ادامه داد: وقتی کیفیت کالاهای ایرانی را ارتقا دهیم در این صورت توانسته ایم مشتری را  به خرید کالای ایرانی ترغیب کنیم.