پیر حسین‌لو  با اشاره به تغییر ساعت کاری ادارات طبق دستور استانداری گفت: فعلا برنامه‌ای برای تغییر در ساعات اجرای محدودیت طرح ترافیک وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای تغییر ساعات طرح ترافیک وجود ندارد، اظهار داشت: اگر نیاز به تغییر ساعات طرح ترافیک باشد باید این تغییر در شورای عالی ترافیک تهران به تصویب برسد.

مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: با توجه به اینکه مبلغ عوارض ترافیک در ساعات اوج و غیراوج در شورای شهر به تصویب رسیده است، اگر نیاز به تغییر داشته باشد احتمالا باید دوباره در شورا بررسی و به تصویب برسد.

پیرحسین‌لو افزود: با توجه به اینکه تغییر ساعات اداری موقت است، تغییر در ساعات طرح ترافیک بعید به نظر می‌رسد.

وی با بیان اینکه تغییر ساعات کاری ادارات از نظر هزینه به نفع مردم است، تصریح کرد: کسانی که قبل از ساعت ۶.۳۰ وارد محدوده طرح می‌شوند، نباید هزینه ورود به طرح را بپردازند. از سوی دیگر، چون ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴ از محدوده خارج می‌شوند، فقط هزینه ساعت غیر اوج را پرداخت می‌کنند.

مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اضافه کرد: از آنجایی که هزینه برای کارمندان کاهش می‌یابد و ترافیک هم پخش می‌شود، در مجموع این تغییر ساعت از هر نظر به نفع عموم است، بنابراین دلیلی برای تغییر ساعت طرح ترافیک وجود ندارد.