سردار پرویز یعقوبی دراین باره گفت: در خرداد ماه امسال تعداد تماس های تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ حدود یک میلیون و ۵۳ هزار تماس بوده که از این میزان تعداد ۵۲۱ هزار مورد آن منجر به عملیات و خدمات پلیسی شده است که به عبارت دیگر حدود ۴۹ درصد از کل تماس ها عملیاتی بوده و مابقی در قالب تماس های ارجاعی، راهنمایی و غیرفوریتی بوده است.

معاون عملیات پلیس پایتخت تصریح کرد: کل تماس های دریافتی با این مرکز در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش داشته است که فراوانی بیشترین تماس مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی با ۲۲ درصد و نزاع و درگیری با ۲۱ درصد بوده که مأموران در زمان کمتر از هفت دقیقه در محل حاضر شده اند.

یعقوبی با اشاره به بازخوردگیری صورت گرفته در ماه گذشته از میزان رضایتمندی شهروندان، ادامه داد: بازرسان این معاونت گزارش حدود ۴۸ هزار تن از شهروندان را کنترل کردند که ۹۶ درصد اظهار رضایتمندی و چهار درصد اظهار نارضایتی داشتند.

وی با بیان اینکه برقراری تماس‌های غیرفوریتی و غیر مرتبط موجب اشغال خطوط تلفنی این مرکز و در نهایت تأخیر در حضور به موقع مأموران در صحنه های فوری خواهد شد، گفت: برای ارائه خدمات به موقع و فوریتی لازم است که شهروندان از تماس با ۱۱۰ برای موضوع های غیر پلیسی خودداری کنند.