جواد نکونام، فوتبالیست با اخلاق کشورمان بعد از حضور در برنامه عادل فردوسی پور در واکنش به برخی از سخنان و همچنین وضعیت بد مردمخوزستان در صفحه شخصی خود نوشت:

«اینکه از مردم خوزستان، از بی آبی، از تشنگیه زن و مرد و پیر و جوان و بچه هاشون بگیم و از مسئولان بخواهیم مشکلو حل کنن چیز عجیبه؟

واقعا عجیبه که از مسئولان بخواهیم برا کسایى که جنگیدن و جونشونو دادن تا مرز و بوم ما، به دست دشمن نیفته فکرى کنند دیشب که شبکه سوم و برنامه ى. عادل فردوسى پور رفته بودم که بعد از خواهش من براى حل مشکل آب استان خوزستان، دوستان با عادل فردوسى پور تماس گرفتن و گفتن به نکونام بگو.

تو این چند روز تصاویر تلخ و باورنکردنى از وضع بد مردم خوزستان دیدم که تصمیم گرفتم جلوى دوربین عاجزانه از مسئولان بخوام تا فکرى به حال بى آبیه مردم رنج کشیده کنند.

امیدوارم همینقدر که سریع پیگیر بودن تا من حرفى درباره ى. وضع مردم خوزستان نزنم، به همین سرعت یه راهکارى پیدا مى کردند واسه حل مشکل این مردم. اگه لازم باشه باز هم از مشکلات این مردم شریف حرف میزنم. همینجا هم دوباره از مسئولان مى خواهم فکرى به حال این مردم کنند»

نکونام: لازم باشد باز هم از مشکلات مردم می‌گویم