سهیلا جلودارزاده درباره جلسه امروز کمیسیون اجتماعی گفت: جلسه امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که مسائل متنابه مردم در شرایط فعلی مورد بررسی قرار گرفت.

او تصریح کرد: موضوعاتی از جمله بیکاری و مقابله با انواع و اشکال فقر و روش‌هایی که دولت و وزارتخانه برای مقابله با این چالش‌ها در نظر دارند، در جلسه کمیسیون مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این میان پیشنهادهای نمایندگان در این موضوعات و نظر کمیسیون، دولت و وزارتخانه بررسی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از جمله مباحث مطرح شده در کمیسیون ارائه بسته‌های حمایتی از مردم در زمینه جایگزینی ارزاق با یارانه‌ها بود که بخصوص برای دهک‌های نیازمند باید مورد مطالعه قرار بگیرد.