گوچی ستاره ایرانی که در هیرنفین بازی می کرد با خانواده اش به ویرجینیا رفته و به دور از فوتبال فعلا استراحت می کند. گفته شده او قصد دارد فوتبالش را به دور از حاشیه در ام ال اس ادامه دهد و همانجا در آمریکا بماند. این پرواز در خلا بخشی از تعطیلات این روزهای گوچی است. او ویدئوی دیگری هم از خود منتشر کرده بود در حال فوتبال با بچه محل هایش در محل زندگی جدید که با هم در ابتدای بازی فریاد می زدند ایران.