رضا اربابی در گفت گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر طوفان شنی که از روز دوشنبه در منطقه سیستان شروع شده است ۱۵۷ نفر از مردم این منطقه تاکنون روانه بیمارستان ها و مراکز درمانی شدند.

وی با اشاره به اینکه ۴۹ نفر از این افراد در بیمارستان بستری و ۱۰۸ نفر نیز به‌ صورت سرپایی درمان شدند، افزود : این افراد به دلیل بیمارهای تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از طوفان گرد و خاک به بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین پایگاه های اورژانس در منطقه سیستان مراجعه کردند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به این شرایط همه پایگاه های اورژانس، مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین بیمارستان ها و نیروهای امدادرسان در منطقه سیستان در حالت آماده باش قرار دارند.