کمینه و بیشینه دمای هوای در روز چهارشنبه ۲۶ و۳۸، پنجشنبه ۲۶ و۳۸ و جمعه ۲۷ و۴۰ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. 

بر اساس بررسی و تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی طی دو روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش بینی می شود. 

این گزارش می افزاید: فیروزکوه- امین آباد با ۱۱ درجه سانتیگراد و ورامین با ۴۱ درجه سانتیگراد به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.