القدس العربی چاپ لندن در مطلبی به قلم تسفی برئیل نوشت: جدا کردن رابطه شخصی اردوغان با بشار اسد و در پیش گرفتن سیاست دشمنی با آن برای دور کردن اسد از حکومت، او را در جبهه ای در مقابل ایران قرار داد؛ اما منافع اقتصادی مشترک بین انها مانع از ایجاد شکاف در روابط آن ها شد. ایران که تحت فشار تحریمهای سختی است، به هم پیمانی مثل ترکیه نیاز دارد که به تحریمها توجهی نداشته و همچنان نفت ایران را خریداری می کند. دو دولت منافع مشترکی در مهار سرکشی کردها برای ایجاد دولتی مستقل دارند و آماده اند با فعالان حزب کارگران کردستان مبارزه کنند.

این رسانه عرب زبان ادامه داد:  اما رابطه با ایران اردوغان را در برابر معضل دشواری قرار داده است. پادشاه عربستان که در سال ۲۰۱۵ ائتلافی سنی را علیه ایران تشکیل داده و جنگ یمن را به راه انداخت، ترکیه را نیز وارد این ائتلاف کرد. این اقدام، ترکیه را برای اولین بار در جایگاه شریکی در خاورمیانه عربی مطرح کرد. پیوند مشترک بین جمهوری سکولار ترکیه و مملکت وهابی، کراهت مشترک آنها نسبت به اسد و تلاش آنها برای براندازی وی بود. اما ترکیه با این مساله موافقت نکرد که بعنوان ابزاری برای مهار ایران به خدمت گرفته شود؛ از این رو در جنگ یمن در کنار عربستان نماند. در این جا بود که پادشاه عربستان دریافت این شراکت تنها بر قدرت ترکیه می افزاید و در واقع منفعتی برای عربستان ندارد. به همین دلیل، رسانه های سعودی شروع کردند به ایجاد تردید در ائتلاف عربستان با ترکیه و توصیف اردوغان بعنوان یک رئیس جمهور مستبد.

به آسانی می توانیم بگوییم اردوغان تمایل زیادی به تجدید روزهای امپراطوری عثمانی دارد. اما در برابر شبکه روابط نا بسامانی که با دولتهای منطقه دارد، درجه تاثیر ترکیه در درگیریهای منطقه ای، ائتلاف آن با ایران، قطر و روسیه، دولتهای عربی را بر آن می دارد که مانع تحقق اهداف اردوغان در این مورد شوند؛ به همین دلیل، لازم است که رئیس جمهور ترکیه آرزوهای خود را محدود کرده و به مرزهای ترکیه اکتفا کند.