العهد گزارش داد، چند دستگاه بلدوزر نظامی رژیم صهیونیستی وارد قدس اشغالی شدند.

بر اساس این گزارش، بلدوزرهای رژیم صهیونیستی پس از ورود به قدس اشغالی به محور شرقی این شهر رفتند.

طبق اعلام منابع فلسطینی، ورود این بلدوزرها به قدس با پوشش هواپیماهای جاسوسی صورت گرفته است.

گفته می شود که بلدوزرهای رژیم صهیونیستی به صورت گسترده اقدام به تخریب منازل فلسطینیان در قدس کرده اند.