متن این نامه که توسط یک عضو هیات رییسه مجلس قرائت شد، به شرح زیر است:

«نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور هستند و مواردی را یادآور می‌شوند. کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به تولید، ارائه بسته حمایتی ویژه طبقات محروم، واگذاری طرح‌های نیمه تمام به مردم و ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری مردم، ساماندهی نظام بانکی و ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها، همچنین حمایت حداکثری قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امن برای فضای کسب و کار و برخورد با احتکارگران و سوداگران، همچنین بسیج امکانات نهادها و بنیادهای عمومی وابسته به بخش‌های حاکمیتی و نیروهای مسلح جهت کمک به حل مشکلات مردم در شرایط کنونی و پاسخگویی به‌هنگام نسبت به شایعات و ابهامات و تفویض اختیارات به استانداران در شرایط امروز برای استفاده از امکانات منطقه‌ای و همچنین تسهیل فضای کسب و کار داخلی.

مجلس طی این نامه اعلام آمادگی می‌کند تا برای برون رفت از شرایط فعلی و انجام ماموریت‌های فوق‌الذکر در صورت نیاز به اخذ مجوز در قالب طرح یا لایحه اقدام کند.»