محمود بهزادی‌راد  وکیل مدافع نرگس محمدی در رابطه با آخرین وضعیت موکل گفت: روز شنبه ۹ تیر ماه ساعت ۷ عصر مطلع شدم که موکلم از زندان به بیمارستان ایران مهر منتقل و بستری شده و همچنان در بیمارستان است.

 

وکیل مدافع « نرگس محمدی» در رابطه با علت بازداشت موکل خود، عنوان کرد: ایشان به اتهام تاسیس لگام ( لغو گام به گام اعدام)، به عنوان جرم اصلی و چند پرونده تجمیع شده دیگر نهایتاً به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده است.

 

وی همچنین در رابطه با آخرین اقدام حقوقی انجام شده در پرونده موکلش گفت:  ۶ سال و ۴ ماه از مدت بازداشت موکلم می گذرد و حدود ۳ سال و ۸ ماه از مدت محکومیتشان باقی مانده است.این در حالی است که  با وجود امکان استفاده از آزادی مشروط برای موکلم، علی‌رغم درخواست آزادی مشروط، متاسفانه تاکنون با آن موافقت نشده است.