حالا اما موضوع فرق می کند، ذوالنور یک ادعایی کرده و ترامپ هم آن را نوشته، این دیگر آن فندک خراب مجلس نیست که روشن نشدنش در جریان آتش زدن برجام به سوژه طنز تبدیل شود، این ادعا، اعتماد مردم را نشانه گرفته و کلیت جمهوری اسلامی را در مظان اتهام قرار داده، آقای ذوالنور یا اسنادی دارد که این اتفاق رخ داده و موظف است آن را منتشر کند تا مسببین آن مجازات و کسانی که از این امکان استفاده کرده اند برکنار شوند یا سندی ندارد که باید از مجلس استعفا دهد، این که یک نماینده مجلس با سواستفاده از رای مردم به اعتماد آنها خیانت کند نه تنها بخشودنی نیست بلکه مستحق برخورد جدی است.