این دادگاه قرار بود به پرونده مدیران خبرگزاری‌های مهر، فارس، تسنیم، سایت مشرق و روزنامه های جوان، کیهان و همشهری رسیدگی کند. جلسه دادگاه با درخواست استمهال مدیران این رسانه‌ها به زمان دیگری موکول شده اما هنوز تاریخ برگزاری جلسه بعدی مشخص نشده است.