حمید ابوطالبی مشاور رئیس‌جمهوری در مطلبی با عنوان ‌«مذاکره‌ی درست» در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «این روزها دلیل اصلی مخالفت با هر نوع مذاکره این عنوان می‌شود که «آمریکا و یا اروپا قابل اعتماد نیستند»؛ این سخن از چند جهت چالش ‌برانگیز است:

۱) اصولا مبنای مذاکره در سیاست خارجی، اعتماد نیست و هر کس مذاکره را بر اعتماد استوار کند، خطا کرده است؛ چه با آمریکا باشد، چه اروپا و چه با روسیه باشد یا چین.

‌۲) اگر آنها قابل اعتماد هم باشند! نباید به آنها اعتماد کرد، چالشی که اکنون برجام با آن مواجه است.

۳) مگر اروپا در سالهای ۸۲-۸۴ و یا دولت اوباما، قابل اعتماد بود که با آنها مذاکره کردیم؟ و یا مگر سایرین قابل اعتمادند که با آنها مذاکره می‌کنیم؟ اگر اینگونه بود، نباید کشوری در همین چند هفته به تهدیدِ تحریم پاسخ مثبت می‌داد!

‌۴) لذا مبانی مذاکره و یا عدم مذاکره، مبانی کاملا متفاوتی است؛ قابل اعتماد و یا... بودن، پیش‌شرط و یا شرط لازم نیست و باید در حین "مذاکره‌ی درست"، پدید آید.

مبانی مذاکره را درست استوار کنیم.»