یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با ادعای مطرح شده درباره آموزش نیروهای طالبان در ایران را قویا تکذیب کرد.

نشریه تایمز چاپ لندن در گزارشی به نقل از مقامات افغانستان و طالبان ادعا کرده بود که صدها جنگجوی طالبان در حال آموزش پیشرفته نظامی در خاک ایران هستند.