المیادین گزارش داد، حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت: عملیات هدف قرار دادن داعش در سوریه ادامه دارد و بر طبق اطلاعات استخبارات عراق است. نیروهای ما موفقیت های زیادی در تامین امنیت راهها به دست آورده اند.

وی افزود: جنگ ضد تروریسم تلاش رسانه ای و اجتماعی را طلب می کند.

العبادی تاکید کرد: دولت ملزم به حمایت از شمارش آرا انتخابات پارلمانی از نظر لجستیکی است.

وی از ادامه روند مبارزه با فاسدان خبر داد.

نخست وزیر عراق همچنین به رایزنی های انجام شده با ایران و ترکیه درباره سهم آبی عراق اشاره کرد.