حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز ( سه شنبه ۱۲ تیر) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: درنشست امروز جزییات طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص و طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مورد توجه در این طرح ها تعیین تکلیف افرادی است که مرتکب قتل عمده شده و به موجب قانون حکم قصاص برای آنها اجرایی نمی شود، بنابراین باید توجه کرد که به لحاظ اجتماعی برای این افراد چه اقدامی می توان انجام داد؛ بنابراین بحث حبس های درجه ۴،۳،۲،۱ مطرح و پیشنهادهایی در این باره عنوان شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به اینکه نظرات کارشناسان و نمایندگان کمیسیون بررسی شد، تصریح کرد: بررسی بیشتر این طرح ها به جلسات آینده کمیسیون موکول شد.