حمیدرضا جلایی‌پور با تایید این خبر گفت: پسرم محمدرضا، عصر امروز با قرار وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. 

گفتنی است محمدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و پژوهشگر مسائل اجتماعی ۷۷ روز پیش دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود