محسن هاشمی در نشست هم اندیشی احیا بافت فرسوده با بیان اینکه بحث بافت فرسوده و بازآفرینی آن از اولویت های با درجه اهمیت بالا در شورای شهر تهران است گفت: کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران این موضوع را به عنوان اولویت اول خود در نظر گرفته و مباحث آن را در برنامه ریزی ها از جمله تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران دنبال می کند.

وی اظهار داشت: بر اساس مشاهدات در بافت فرسوده می توان گفت که آنطور که باید در بازآفرینی بافت های فرسوده موفق عمل نکردیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: البته کارهایی در این حوزه انجام شده است و صحبت از پیشرفت ۴۰ درصدی است اما این میزان پیشرفت جلوه خود را ندارد و دلیل آن این است که ما تنها در حد جاسازی عمل کرده ایم و از طرفی نوع ساخت در این بافت تنها ساختمان های معمولی است؛ از این روی به نظر می رسد که باید کارهای دیگری نیز در این خصوص انجام شود.

هاشمی در ادامه با انتقاد از عدم اجرای سیاست های لازم برای جذب سرمایه های کلان در بافت فرسوده اظهار داشت: امروز عنوان می شود که از طرح تعویض خانه به خانه نوسازی بافت فرسوده که می بایست در قالب آن ۳۰ هزار واحد مسکونی تامین می شد تنها ۴ هزار و ۵۰۰ واحد ایجاد شده است که باید دلایل و مشکلات عدم تحقق این سیاست مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل عدم تحقق جذب سرمایه ها در بافت فرسوده این است که مسئولان در شمال تهران تراکم بسیار زیاد را برای ساخت تائید می کنند اما در بافت فرسوده با سخت گیری بسیار حاضر به هیچگونه قائل شدن تشویق برای نوسازی نیستند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در حالی امروز در یک خیابان در شمال تهران پروژه های بزرگ مقیاس و چند پاساژ مجوز ساخت می گیرند که اجازه و تسهیلات یک پروژه بزرگ مقیاس در بافت فرسوده داده نمی شود.

وی گفت: باید اجازه داده شود که این سرمایه ها که باعث خرابی باغات در شهر شده است به سمت احیای بافت فرسوده سوق داده شود. کما اینکه در شهر پاریس شهرداری با در نظر گرفتن بافت فرسوده و طراحی طرحی برای آن توانست در این حوزه به موفقیت برسد و شهر بروکسل نیز بر همین اساس در طول ۱۰ سال متحول شد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به وسعت بافت فرسوده در شهر تهران گفت: در حالی پروژه ۲ میلیون متر مربعی در منطقه ۲۲ ساخته می شود که می توان با سیاست گذاری صحیح این امکان را برای ساخت و ساز در محله هرندی فراهم کرد.

هاشمی در خصوص ضرورت حفظ بافت اجتماعی ساکن بافت فرسوده اظهار داشت: امروز ساکنان بافت فرسوده به نقاط دیگر شهر مهاجرت کرده و به دنبال آن بخشهایی از این بافت حالت جرم خیزی و افزایش احتمال ایجاد آسیب های اجتماعی را به خود گرفته است.

وی ادامه داد: امروز سیاست ها به دنبال جذب سرمایه های ریز است اما باید به گونه ای این سیاست بازنگری شود که سرمایه گذاران بزرگ برای فعالیت در این بافت جذب شوند.