این منبع به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت چنین خبری صحت ندارد و دیداری میان رییس دفتر رییس جمهوری و شهردار اسبق تهران انجام نشده است.

یک پایگاه خبری نزدیک به اصولگرایان مدعی شده بود : یک روز قبل از سفر روحانی به سوئیس، واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران دیدار کرده است.