ارتش اردن  از بسته بودن مرزهای این کشور با سوریه به روی آوارگان خبر داد.

خالد المساعید فرمانده منطقه نظامی شمال نیروهای مسلح اردن اعلام کرد: تعداد آوارگان سوری در نزدیکی مرز میان دو کشور ۹۵ هزار نفر است و اینها در نتیجه عملیات نظامی اخیر ارتش سوریه در جنوب سوریه فرار کرده اند.

وی افزود: مرزها بسته است و ارتش با احتیاط کامل با آوارگان در نزدیکی مرز برخورد می کند به ویژه که احتمال وجود افرادی که مسلح هستند و هویت های جعلی دارند، وجود دارد.

کد خبر ۴۳۳۷۶۸۸