حجت الاسلام محمد مصدق در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه کدهایی از سمت مسئولان قضائی برای شناسایی‌ افرادی که سکه ها را خریدند، دادند، آیا رویه پیش فروش سکه و ارز منافی و مخالف حقوق عامه بوده و آیا دادستانی کل به موضوع تعداد خرید سکه توسط برخی افراد خاص موردی ورود کرده است، اظهارداشت: دادستانی کل عضو شورای پول و ارز است، در خصوص‌ بازار سرمایه و پولی و بانکی در حال تصمیم گیری هستند. در خصوص بازار ارز ورود کردیم اما این به معنای اخلال در کار قانونگذاری نیست چرا که ما مکلف به ورود هستیم. بر اساس قانون اساسی، استیفای حقوق عامه است.

وی در خصوص رویه پیش فروش سکه و ارز، گفت: یک بی تدبیری ابتدا صورت گرفته است وقتی گفته می شود سکه از طریق بانک مرکزی مردم می‌توانند بخرند، در این نسبت به طور جدی قابل پیگیری هستیم چون کسانی که سکه خریدند تعدادشان کمتر از ۱۵۰ نفر است، به این قضیه ورود کردیم و قاطعانه پیگیر هستیم.

مصدق در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته می شود یک سری نفوذی از وزارت صنعت و معدن باعث هک شدن سایت ثبت نام خودرو شدند، آیا دادستانی به این موضوع ورود کرده است، گفت: به این موضوع هم ورود کردیم و نماینده آحاد ۸۰ میلیون نفر هستیم.