بسیاری از نهادهای مدنی در ایالات متحده به دنبال حلقه مفقوده نقش فیسبوک در ماجرای رسوایی افشای داده های کاربران هستند. 

سازمان تحقیقات فدرال پس از بررسی رسوایی به اشتراک گذاری اطلاعات فیسبوک و رسوایی کمبریج انالیتیکا، تخقیقاتی گسترده را برای بررسی ابعاد ماجرا ترتیب داد. با این وجود به نظر می رسد، برخلاف انچه ابتدا مطرح می شد، فیسبوک نقشی جدی تر در افشای اطلاعات کاربران ایفا کرده است. 

نقشی که منجر به افشای اطلاعات حداقل ۸۷ میلیون کاربر شده است. در همین راستا بیش از پنج فرد که با این تحقیقات فدرال آشنا هستند، معتقدند فیسبوک  در جریان این رسوایی ها چندان بی گناه نبوده است.

پرسش اصلی اعضای دولت فدرال از زاکربرگ در کنگره این بود که تا چه حد در خصوص افشای اطلاعات کاربران، اطلاعات داشته و یا کدام یک از مقامات فیسبوک از این ماجرا مطلع بوده اند.

کمبریج آنالیتیکا، نه تنها به علت  جمع آوری داده های کاربران توجه زیادی را جلب کرد، بلکه به علت تحقیقات مربوط به اخبار مخفی در خصوص کمپین های انتخاباتی ترامپ نیز مورد توجه بود.

به نظر می رسد سازمان تجارت ایالات متحده متوجه نقص های داده های فیسبوک شده که احتمالا هشیارانه بوده . این سازمان در قالب یک پست اینستاگرامی نوشت: " روشن نیست که نتیجه پژوهش ها به کجا می انجامد. اما به نظر می رسد عاقبت این پژوهش ها به "اتهامات جنایی یا مجازات های مدنی" منجر شود.