محمدجواد آذری جهرمی از سازمان تامین اجتماعی بازدید کرد.

وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: امروز به اجرای دولت الکترونیکی امیدوارتر شدم اما بزرگترین مانع اجرای این پروژه عدم همکاری برخی از دستگاههای دولتی است.

جهرمی توضیح داد: امروز در سازمان تامین اجتماعی شاهد اجرای بخش مهمی از خدمات دولت الکترونیکی، مرتبط با موضوع فعالیت های این سازمان بودم. نوبت دهی الکترونیک، نسخه نویسی الکترونیک، پرونده الکترونیکی سلامت، تامین اجتماعی همراه و خدمات دیگری که کار مردم و خدمات دهندگان حوزه سلامت را سهل و ساده و سالم می کند.

وزیر ارتباطات افزود: یکی از این خدمات صدور دفترچه بیمه از طریق وب و ارسال سریع آن به محل کار یا زندگی است که نمونه آن برای من صادر و همانجا ارسال شد.

وی ادامه داد: البته طراحی و اجرای این خدمات شاخه های پراکنده ای از رودخانه بزرگ دولت الکترونیکی است و زمانی کامل می شود که این خدمات در همه دستگاه‌های دولتی و برای همه مردم یکپارچه و هماهنگ و تبدیل به دریا شود.

جهرمی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتهاست که زیرساخت های مورد نیاز اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کرده است اما بزرگترین مانع اجرای آن همکاری نکردن برخی از دستگاه‌ها برای اجرای این طرح یا جزیره ای عمل کردن آنهاست.