زاوش محمدی در خبر انلاین نوشته است : یکی از باشگاه های صنعتی در ماه های اخیر برای خرید دستگاه جی پی اس آمریکایی بیش از یکصدهزار دلار هزینه کرده است ، درحالی که نمونه ایرانی این دستگاه با رقمی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان با دقتی مشابه در بازار وجود دارد.

این قرارداد تازه قبل از موج جدید افزایش قیمت ها بسته شده است و تیمی این قرارداد را امضا کرده است که بر اساس مصوبات وزارت مربوطه از هر نوع هزینه های گزاف منع شده اشت.

درحالی که همین حالا وزارت صنعت ، معدن و تجارت ؛ به دلیل سیاست های عجیب در تخصیص دلارهای دولتی زیر فشار است و در ماه های گذشته با تشکیل اتحادیه تیم های صنعتی زیر نظر محمد دادکان ، مدام تلاش می کند ادعا کند در مسیر کاهش هزینه های فوتبال گام بر می دارد اما تیم های صنعتی در همین سال بیشترین هزینه ها را برای استخدام مربی و بازیکنان انجام می دهند. 

در شرایطی که بنای کشور باید بر حمایت از تولیدات داخلی باشد ، خروج این همه ارز برای خرید دستگاهی که نمونه داخلی دارد ، یکی از تصمیمات غلط رخ داده در ورزش کشور است.