دولت عربستان روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که کلاینفیلد رئیس اجرایی سابق شرکت‌های صنعتی زیمنس و شرکت تولید آلومینیوم آلکوا به عنوان مشاور بن‌ سلمان ولیعهد سعودی معرفی شده که قرار است از اول آگوست (شهریور-مهرماه) فعالیت خود را در این پست آغاز کند.

بر اساس بیانیه دولت عربستان، کلاینفیلد ماموریت گسترده تری در زمینه توسعه اقتصادی، فناوری و مالی در کل این کشور برعهده خواهد داشت.

طبق این گزارش، کلاینفیلد که پیش از این به عنوان مدیر اجرایی طرح شهرنیوم بن سلمان انتصاب شده بود، از این پست خارج می شود و تنها در هیات مدیره این طرح خواهد بود.

طرح بلندپروازانه نیوم در راستای تحقق برنامه‌های چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان اجرا می‌شود و این طرح که مساحت آن بیش از ۲۶.۵۰۰ کیلومتر مربع است، از کشورهای مصر و اردن نیز عبور می‌کند و اولین منطقه‌ اقتصادی مشترک میان سه کشور خواهد بود.‌

کلاینفیلد که یک یهودی اشکنازی است، سابقه مدیریت اجرایی شرکت های آلکوا و ارکونیک بزرگترین شرکت‌های آلومینیوم سازی جهان و شرکت های صنعتی زیمنس را دارد.