علی لاریجانی در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران افزود: مجلس آماده است مواردی کهبه اصلاح قانون نیاز دارد را انجام دهد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی ممکن است اقتضا در تسهیل برخی مقررات باشد که مجلس آماده این اصلاحات است.

رییس مجلس درمورد برگزاری جلسه غیرعلنی امروز مجلس اظهارداشت: برخی ایرادات در تخصیص ارز وجود دارد که در این جلسه به دولت گوشزد شد تا اشکال ها را رفع کند.

لاریجانی با بیان این که این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان برنامه و بودجه که دو رکن مهم در شرایط فعلی برای تنظیم بازار هستند، برگزار شد، افزود: بحث های نسبتا طولانی درمورد شرایط اقتصادی کشور مطرح شد و نمایندگان دولت درباره تدابیر و برنامه های خود و کمیسیون های تخصصی مجلس نیز نکاتی را مطرح کردند و بنا شد در زمان دیگری درمورد دیگر مباحث تصمیم گیری شود. رییس مجلس یادآور شد: در این جلسه پیشنهاداتینیز برای کنترل نقدینگی مطرح شد که برخی از آن در قانون بودجه به تصویب رسیده است که باید اجرا شود، این موضوع به طور جد از دولت خواسته شد تا مواردی که در قانون برنامه و بودجه تصمیم گیری شدهرا اجرا کند تا رشد نقدینگی به اقتصاد کشور آسیب نزند لذا در اسرع وقت باید در این باره جلسه برگزار شود.

لاریجانی ادامه داد: لازم است طرح های نیمه تمام نیز به کمک مردم تکمیل شوند و تسهیلاتی در این زمینه فراهم شود که مقداری از آنها در قانون بودجه تا سقف ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده است ، دولت در شرایط فعلی باید بیشتر در این حوزه گام بردارد و اگر به اجازه مجلس نیاز بود موارد مطرح شود.

وی گفت: در این جلسه همچنین نکاتی درباره روان سازی تولید در داخل کشور مطرح شد، این موضوع در مورد برخی مقررات مثل مالیات برارزش افزوده وجود دارد که به طور طبیعی در این شرایط اقتضا می کند تغییراتی داده شود که این اقدام نیازمند ارائه پیشنهادات دولت است.

رییس مجلس ادامه داد: در مواردی نیز دولت باید ایضاح (روشن) کند که در سیاست خارجی، نوع مراودات و مسیر آن به چه شکل است، باید نظمی ایجاد کرد که استراتژی کشور در ابعاد خارجی و داخلی در چه محورهایی باشد.

لاریجانی در جمع بندی خود از جلسه غیرعلنی امروز گفت: این جلسه ۱۰ نکته مهم داشت که بنا شد در اسرع وقت این موارد عنوان شود.

وی گفت: شورای هماهنگی قوای کشور پیگیر مسائلی است که در مجلس مطرح شده است و دولت باید این موارد را سریع تر اقدام کند، نمایندگان نیز پیشنهاداتی در قالب یک طرح آماده کرده اند که فردا در مجلس مطرح می شود.

وی تاکیدکرد: اولویت ما این است که دولت در این زمینه لایحه ارائه کند زیرا مرکزیت کار با دولت است و ضمن حفظ این مرکزیت باید نیازهای آنها منتقل شود.

رییس مجلس یادآور شد: البته در مجلس نیز پیشنهادهایی آماده شده که ممکن است نمایندگان بخواهند خودشان تصمیم بگیرند یا از دولت بخواهند این پیشنهادها نیز به صورت لایحه ارائه شود.