امیر مهدی علوی که سابقه فعالیت در رسانه‌های مختلف را طی دو دهه اخیر دارد به عنوان مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

علوی امروز حکم خود را از رئیس فدراسیون فوتبال دریافت کرد.

پیش از این علی جوادی در این سمت فعالیت می‌کرد.