،ویکتوریا اسکریپال، برادرزاده سرگئی اسکریپال، مامور اطلاعاتی سابق روس که با ماده اعصاب در شهر سالزبری انگلیس مسموم شد، از جانب حزب موسوم به "روسیه عادل" کاندیدای کرسی پارلمان منطقه‌ یاروسلاوی در شمال مسکو شده است.

سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا ماه مارس گذشته هدف حمله‌ای با یک ماده اعصاب که با اسم نوویچوک معرفی شد، مسموم شدند.

انگلیس، روسیه را متهم کرده که در پشت این حمله است. با این حال مسکو قاطعانه این اتهام را رد کرد.

ویکتوریا اسکریپال با حضور در تلویزیون روسیه گفت: به بریتانیا برای مدیریت این تحقیقات اعتماد ندارد.

آناستازیا پیوو وارووا، سخنگوی حزب روسیه عادل گفت: ویکتوریا اسکریپال به سبب "جایگاه مدنی فعال" خود از حمایت این حزب برخوردار شده است.