رویترز در خبری فوری از بازداشت «نجیب رزاق» خبر داد.

رزاق متهم به فساد مالی است و در همین رابطه در هفته گذشته اعلام شد که در پی بازرسی های مکرر از اماکن مرتبط با نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی به عنوان مسئول اصلی رسوایی فساد مالی صندوق توسعه مالزی واحد، اموال وی به ارزش حدود ۲۷۰ میلیون دلار کشف و ضبط شد.