حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در نشست تجار و فعالان اقتصادی ایران و سوئیس که همتای سوئیسی وی نیز حضور داشت، با اشاره به اینکه به ضرر هیچ کشوری قدم بر نداشته و نمی داریم، گفت: برخی دنبال فرا سرزمینی کردن رفتارهای غیر قانونی خود هستند؛ وظیفه ما همکاری در چارچوب قوانین بین المللی، صلح و منافع ملتهاست.

اهم اظهارات روحانی به شرح زیر است:

*این جلسه در مقطعی مهم پیام بزرگی دارد

*سفر من به سوئیس نشانه مصمم بودن دو کشور برای ادامه روابط دوستانه و تجاری است

*تهران و برن در چارچوب قوانین بین المللی و منافع ملتهای خود روابط را ادامه می دهند

*ارتباط نزدیکتر ملتها، مهمترین نیاز جهان امروز است

*پایبندی به تعهدات، از مهمترین ویژگی اخلاقی ایرانیان و بهترین پایه اعتماد سازی است

*روابط دو کشور نشانه تمدن و صلح دوستی مردم ایران و سوئیس است

*اعتماد ایران به سوئیس همچنان ادامه دارد

*ایران یک کشور ژئوپلتیک کم نظیر در دنیاست

*بهترین مسیر ترانزیتی بین شرق اروپا تا شرق آسیا هستیم

*در رده بیشترین تعداد مهندسان، و در ردیف کشور پانزدهم دنیا در تولید علم هستیم

*برترین کشور منطقه خاورمیانه در پزشکی و داروسازی هستیم

*ثبات امروز برخی کشورهای منطقه نتیجه حمایتهای ایران است

*در سال گذشته ۸۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم

*با توانایی های ایران و جایگاه علمی، فناوری و صلح خواهی سوئیس، چشم انداز بهترین روابط را داریم

*بازرگانان از سیاستمداران در توسعه روابط پیشتاز تر باشند

*برخی دنبال فرا سرزمینی کردن رفتارهای غیر قانونی خود هستند؛ وظیفه ما همکاری در چارچوب قوانین بین المللی، صلح و منافع ملتهاست