به گزارش رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان در نامه ای به دخترش به مناسبت گذشت یک سال از زندانی انفرادی او در زندان مصر، از همه آزادگان جهان خواست، برای آزادی دخترش وارد عمل شوند.

­به نوشته روزنامه اینترنتی رای الیوم که از لندن به روز می شود، شیخ یوسف القرضاوی در نامه ای برای دخترش به مناسبت گذشت یک سال از بازداشت و زندانی انفرادی او چنین نوشت: به دخترم علا القرضاوی که یک سال کامل از زندانی انفرادی او در یکی از بدترین زندان های جهان می گذرد! در طول این مدت به بدترین شکل ممکن با دخترم رفتار و او را از ساده ترین حقوق خود محروم کردند. آزار و اذیت و تحقیر او ادامه دارد و این نوعی قتل عمد تدریجی به شمار می رود.

یک سال گذشت و ما منتظریم شاید وجدانی به حرکت درآید، یا خوابیده ای بیدار شود، یا زندانی ای آزاد شود، یا مرده ای زنده شود!

یک سال گذشت و دخترم از خانه، فرزندان و خانواده اش دور افتاده است، آن هم در سلولی انفرادی و تنگ و تاریک که از کم ترین حقوق خود در آن محروم است و عمدا در همه امور تحت فشار قرار می گیرد. چرا؟ زیرا دختر القرضاوی است و تابعیت قطری دارد؟ پس باید از القرضاوی و قطر انتقام گرفته شود.

القرضاوی در این نامه درناکی که آن را در پایگاه فیسبوک و توئیتر منتشر کرده است، افزود: دخترم بار دیگر در یک قفص شیشه ای که صدایی از آن بیرون نمی رود و صدایی داخل آن نمی شود قرار داده خواهد شد و قاضی هم بدون این که فرصتی برای اعتراض به وکیل مدافع او بدهد، بازداشت او را ۴۵ روز دیگر تمدید خواهد کرد، در حالی که سازمان عفو بین الملل و کارگروه وابسته به شورای حقوق بشر بازداشت علا و همسرش حسام را غیر قانونی خوانده و خواستار آزادی فوری آن دو شده اند.

وی نوشت: من تعجب می کنم چطور کشورهای مستبد، نهادهای اجتماعی و قوانین آن را به ابزاری برای ظلم و ستم و تحریف قوانین تبدیل می کنند و به جای آن که چتری برای حمایت از مظلوم باشند، به تازیانه ای در دست ظالم تبدیل می شوند؟

القرضاوی خطاب به دخترش نوشت: دخترم! تصویر و یاد تو از ذهن من خارج نمی شود و از خداوند می خواهم تو را از قوم ستمکار نجات دهد.

القرضاوی در این نامه از همه انسان های آزاده در جهان کمک خواسته است تا برای نجات دخترش و ده ها هزار زندانی که به گفته او مظلومانه زندانی شده اند، وارد عمل شوند.