جلسه علنی امروز مجلس در حالی دقایقی پیش آغاز شد که مجلس در جلسه غیر علنی بالغ بر چهار ساعت با حضور شریعتمداری وزیر صنعت و نوبخت ریئس سازمان برنامه و بوجه به بررسی مشکلات اقتصادی پرداخت.

مجلس در مدت کوتاه جلسه علنی امروز قرار است طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهایی کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی را بررسی کند.