از زمان انتشار این لیست تاکنون موارد عجیب فراوانی از آن کشف شده است. اسامی واردکنندگان خودرو در فهرست مذکور وجود نداشت و با اولتیماتوم رییس جمهور، قرار است وزارت صنعت و بانک مرکزی در روزهای آینده آن را منتشر کنند. از طرفی، میزان ارز دریافتی توسط هر شرکت و فهرست شرکت ها بر این اساس، نیز مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته است.

با این وجود، در ویدیوی زیر صرفا به جنبه ای از عجایب این لیست پرداخته شده و تعدادی از مهمترین شرکت هایی که با ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی، کالایی متفاوت از آنچه زمینه فعالیت این شرکت هاست، وارد کرده اند، بررسی شده است: