نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت  و رییس سازمان برنامه و بودجه که هر هفته سه شنبه پیش از ظهر برگزار می‌شد، این هفته برگزار نشد.

محمد باقر نوبخت در این نشست خبری ضمن تشریح آخرین مصوبات دولت به سوالات خبرنگاران در موضوعات روز پاسخ می داد.