امیر رئیسیان به ایسنا گفت که وکالت ۵ نفر از فعالان دانشجویی که در اعتراضات دی ماه سال ۹۶ بازداشت شده‌اند را عهده دار استو به احکام صادره برای این افراد اعتراض کرده است.

وی افزود: احکام صادر شده برای این دانشجویان متفاوت است. اینجانب وکالت تعدادی از این افراد را برعهده دارم که تمایلی به رسانه‌ای شدن نام خود ندارند.

رئیسیان گفت: از طرف دیگر علی‌رغم قبول وکالت تعدادی از این افراد از طرف قاضی  اجازه دفاع ندادند و گفتند که وکیل نمی‌پذیرند. در نتیجه دفاعیات خود را در دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهم داد.

وکیل مدافع چند تن از دانشجویان بازداشت شده ضمن تفکیک عناوین اتهامی دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه ۹۶ مبنی بر اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام برای تعدادی و تبلیغ عیله نظام برای تعدادی دیگر، گفت: یکی از این دانشجویان که برای اولین بار این اقدام را انجام داده است به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. فرد دیگر نیز به همان اتهام یعنی تبلیغ علیه نظام با قید تکرار جرم و با تشدید به یک سال و نیم حبس محکوم شده است.