ادینسون کاوانی که در جریان بازی اروگوئه و پرتغال دو گل به ثمر رساند، دچار مصدومیت شده است. اکنون بعد از اسکن از پای چپ این بازیکن مشخص شد او دچار مصدومیت نسبتا جدی شده و ممکن است در بازی با فرانسه غایب باشد و کشورش را همراهی نکند.