«آلن برسه» رئیس جمهور سوئیس عصر امروز در فرودگاه زوریخ به استقبال حسن روحانی همتای ایرانی خود رفت.

وی همچنین با انتشار پیامی فارسی در صفحه توییتر خود ورود روحانی به کشورش را خوشامد گفت.

در پیام برسه آمده است: «مقدم رئیس جمهور روحانی را به سوئیس گرامی می داریم. درصدد گفتگو درباره روابط دوجانبه و راه های تقویت آن و نیز مسائل منطقه ای و منع گسترش در این برهه مهم هستیم».

دیدار و مذاکره با رئیس جمهور سوئیس، دیدار با ایرانیان مقیم و نیز امضای اسناد همکاری در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از مهمترین برنامه های دکتر روحانی در سفر به سوئیس است.

گفتنی است رئیس جمهور کشورمان عصر فردا سوئیس را به منظور دیدار رسمی با رئیس جمهور و صدراعظم اتریش به مقصد وین ترک خواهد کرد.