آنتونیو گوترش روز دوشنبه و پس از بازدید از اردوگاه های نگهداری آوارگان روهینگیا در بنگلادش، خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر میانمار برای ایجاد شرایط امن بازگشت صدها هزار مسلمان روهینگیا به کشورشان شد.

به گزارش رویترز، گوترش یادداشت تفاهم امضا شده میان سازمان ملل متحد و دولت میانمار را برای بازگشت آزادانه و داوطلبانه مسلمانان میانماری آواره شده به کشورشان، گام اولیه مثبتی ارزیابی کرده و آن را شروع راهی برای به رسمیت شناختن حقوق مردم برشمرده است.

روند خروج مسلمانان میانماری از کشورشان به دلیل ناامنی و خشونت از یک سال پیش شدت گرفت. حدود ۷۰۰.۰۰۰ مسلمان روهینگیا به دلیل خشونت های مذهبی توسط بوداییان و سرکوب گسترده ارتش میانمار، از کشور خود آواره شده و به بنگلادش پناه برده اند.

هفته گذشته گزارشی منتشر شد که نشان می دهد یادداشت تفاهم میان سازمان ملل و دولت میانمار هیچ تضمین صریحی نداده است که مسلمانان روهینگیا پس از بازگشت به کشورشان از حق شهروندی و یا حق تردد آزادانه بهره مند شوند.