محمد نهاوندیان روز دوشنبه در نشست با نخبگان کرمان در دانشگاه شهید باهنر این استان افزود: دشمن انقلاب در یک طراحی و هجمه جدید نسبت به کشور قرار گرفته لذا اکنون زمان انسجام است.

وی با اشاره به اینکه در صحنه اقتصادی کشور دشمن باید پیام انسجام ما را دریافت کند، اظهار داشت: اکنون وقت این نیست که قوا تنها وظایف خودشان را انجام دهند بلکه باید در کنار هم قرار بگیریم و مسائل اقتصادی و دراز مدت ساختاری را برطرف کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه یک خلا وجود دارد و آن کمبود تبیین گفتمانی است ابراز کرد: باید فضاهای آکادمیک و علمی‌ را از سیاست زدگی مصون نگه داریم زیرا این موضوع به تشخیص درد و درمان کمک نمی کند.

وی در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه نیز افزود: در چهار سال گذشته یکی از قدم هایی خوبی که برداشته شد تامین مالی صندوق های شکوفایی و نوآوری بود که تا حدی توانسته به شرکت های دانش بنیان کمک کند.

نهاوندیان با اشاره به اینکه حتما در فضای نوآوری و ابتکار فرصت های جدید را باید پیدا کنیم تصریح کرد: دانشگاه های ما در چند سال گذشته به اندازه زیادی رشد کمی داشتند و از اینکه دانشگاه باهنر کرمان دانشگاه کارآفرین خود را تعریف کرده خوشحالم و باید بین تشکل های اقتصادی و دانشگاه ها ارتباط وسیعی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دیدگاه های مختلف اقتصادی را باید تشویق کنیم افزود: گاهی خواسته های متناقض داریم و این قابل قبول نیست. 

نهاوندیان تاکید کرد: پیشنهاد می کنم دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در مسائل اقتصادی کشور یک مجموعه منسجم راه حل داشته باشد و این مجموعه می تواند بسته های پیشنهادی خود را ارائه دهد‌.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: باید از دیدگاه های مختلف اقتصادی بخواهیم که تحلیلی با نسخه قابل عمل ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات و مسائل نخبگان استان کرمان را به همکارانم در هیات دولت منعکس خواهم‌ کرد افزود: با توجه به مشکلاتی که اکنون در اقتصاد ظاهر شده از فضای تحقیقاتی این توقع می رود که این مسائل را ریشه یابی کند و بگوید این مشکلات کوتاه مدت یا بلند مدت است.

وی بیان کرد: از شرایط رکود و تورم با ایجاد یک فضا به یک شرایط کاهش تورم رسیدیم اما در ۶ ماه گذشته این روند تغییر پیدا کرده و عوامل آن نیز مشخص است.

وی ادامه داد: تحقیقات علمی ما باید این تغییر جهت را ریشه یابی کند و متناسب با شرایط جدید با مدیریت هوشمندانه و منطبق با شرایط بلند مدت جامعه باشد.

نهاوندیان گفت: نکته مهم این است در گذشته عامل اصلی رشد نرخ نقدینگی بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی بوده که در چهار سال گذشته این بدهی کم و نقش بانک ها در اقتصاد مثبت شده است.