این دو تیم از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه روستوف آرنا شهر روستوف به میدان می‌روند.

ترکیب این دیدار که قضاوتش برعهده دیدیو از سنگال است، اینگونه اعلام شد:

بلژیک:

کورتوا،آلدرویرلد، کمپانی، فرتونگن، ویتسل، دی‌بروینه، لوکاکو، ازارد، کراسو، مرتنس، مونیر

ژاپن:

کاواشیوا، شوجی، ناگاموتو، شیباسکی، هاراگوچی، کاگاوا، اینوی، اوساکو، هاسبه، ساکای، یوشیدا