اداره کل هواشناسی استان تهران وزش باد شدید به همراه گردوخاک را برای آسمان استان طی ۴۸ ساعت آینده پیش بینی کرد.

بر اساس بررسی و تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی طی ۲ روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش بینی می شود.

بر اساس این گزارش، امشب در پاره ای نقاط بویژه بخش های جنوبی و غربی استان، گاهی با وزش باد به نسبت شدید و احتمال گردوخاک همراه خواهد بود.

کمینه و بیشینه دمای هوای تهران در روز دوشنبه ۲۷و۳۹، سه شنبه ۲۶ و ۳۸ و چهارشنبه ۲۶ و ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

خنکترین و گرمترین نقاط استان تهران بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی امروز فیروزکوه با ۱۳ درجه و ورامین با ۴۳ درجه سانتیگراد اعلام شده است.