سایت «medi۱tv» مراکش خبر داد امین حارث، بازیکن تیم ملی مراکش و عضو باشگاه شالکه آلمان که متهم به قتل است و یک شهروند مراکشی را با اتومبیلش زیر گرفته است، منتظر حکم قانون است.

قانون کشور مراکش در رابطه با چنین جرم هایی به شرح زیر است: ماده ۱۷۲ قوانین رانندگی در رابطه با قتل غیرعمد مجازاتی به این شکل درنظر می گیرد. راننده متهم ۳ ماه تا ۵ سال حبس برایش وجود دارد و جریمه به مبلغ ۷۵۰۰ درهم تا ۳۰ هزار درهم برایش درنظر گرفته می شود.

امین حارث در دیدار تیم ملی مراکش با ایران در جام جهانی ۲۱۰۸ روسیه عملکردی درخشان داشت و از سوی فیفا به عنوان بهترین بازیکن دیدار انتخاب شده بود.